Dluhová poradna

Otázky a odpovědi na nejčastější dotazy našich klientů

Jak vznikne exekuce?

Exekuce může začít pouhým nezaplacení pokuty na dopravním podniku nebo taky zapomenutou složenkou.

Co mám dělat, když zjistím, že mám exekuci?

Určitě komunikovat s exekutorem a neodkládat nic. Čím více to budete odkládat, tím to bude mít horší následky. Věřitel nebo firma, u kterého vznikl dluh, se obrátí na soud, který vše následně prověří. Exekuci nařizuje soud a exekutor je pouhým vykonavatelem soudního rozhodnutí. 

Jak zjistím, zda mám nějakou exekuci?

Pokud Vám již nepřijde dopis o rozhodnutí o exekučním příkazu, tak to můžete zjistit následujícími způsoby. První způsob je nechat si udělat výpis na poště u Czech pointu. Zde si můžete požádat o vypracování seznamu exekucí nebo poté i podrobnější dokument, kde naleznete podrobnější informace o exekuci. V dalším případě si můžete nechat vypracovat podrobný výpis v Centrálním registru dlužníků https://www.centralniregistrdluzniku.cz/. Všechny tyto služby jsou zpoplatněné.

Jaké mám možnosti pro uhrazení dluhů?

Nejlepším řešením je pohledávku uhradit ihned, abyste nemuseli platit penále z prodlení. Pokud se nacházíte ve složité finanční situaci, mělo by být možné se s exekutorem domluvit na splátkovém kalendáři. 

Poté jsou ještě další možnosti, jako jsou insolvence či dražba majetku.

Co je insolvence?

Insolvence (úpadek) je neschopnost dlužníka splácet svoje dluhy. Insolvencí se také rozumí vyplatit dluh nebo část dluhu věřitelům. Pokud byste chtěli zažádat o oddlužení, musíte splňovat určité podmínky.

V těchto případech se opět jedná o soudní řízení. Pokud je proces při vyřízení úspěšný lze požádat o prominutí zbylého dluhu (pokud nějaký je).

Jak může insolvence vypadat?

Insolvence dle zákona č. 182/2006 Sb. se rozděluje na 3 možné druhy.

  • Platební neschopnostnastává tehdy, pokud má dlužník více než dva závazky a není schopen je do 30 dnů po splatnosti zaplatit.
    Tento stav také nastává, jakmile dlužník zastaví všechny platby svých závazků a neplní je déle jak 3 měsíce.
  • Předlužení – se týká jak právnické tak i fyzické osoby. Výše jejich dluhů přesáhl hodnotu jejich majetku.
  • Hrozící úpadek – znamená, že dlužník není schopen zaplatit větší část svých pohledávek.

Co je dražba?

Dražba je proces, při kterém je v určitý den nabídnuta věc movitá či nemovitá ke koupi. Novým majitel draženého objektu se stává ten, kdo dá nejvyšší nabídku. Výtěžkem z dražby je uspokojena pohledávka u věřitele. Dražit se může movitá i nemovitá věc.

Co vše může jít do dražby?

Do dražby mohou jít jen sepsané a zajištěné movité věci s výjimkou těch, které jsou vyloučeny z dražby. Tyto věci jsou vyloučeny buď zákonem, nebo soudním rozhodnutím. Příklady věcí, které se dražeb netýkají, jsou: oděvy, obvyklé vybavení domácnosti, zdravotnické potřeby, domácí mazlíčci a cennosti osobní povahy např. snubní prsten.

Co vše se může dále dražit?

Co se týká nemovitých věcí, předmětem těchto dražeb mohou být pozemky, domy, budovy, garáže, dále byty a nebytové prostory.

Kdo se smí a kdo nesmí účasnit dražby?

Zájemce o koupi předmětu dražby je člověk, který do začátku dražby složí dražební jistotu. Výši této částky stanovuje soudní exekutor.

Pokud se zájemce nemůže sám dostavit, může za sebe vyslat náhradníka, který musí být vybaven plnou mocí, aby mohl jednat za nepřítomného účastníka.

Týká se Vás některá z uvedených oblastí? Obraťte se na nás.

Vyplnění jména není povinné.
Abychom se Vám mohli individuálně věnovat, potřebujeme Vaše telefonní číslo.
Vyplnění emailu není povinné, usnadní nám to však komunikaci.
Čeho se týká Váš dotaz?
Popište nám svůj problém nebo situaci